Repressed literary men, scientists, educators, public and cultural figures of Belarus, 1794-1991. Volume I-III

Том I. Прадмова
Том I. Скароты
Том I
Том II
Том III. Кнiга I
Том III. Кнiга II
Том III. Кнiга II. Дадатак
Том III. Кніга II. Статыстыка

Read More

Extermination

A research book dedicated to Belarusian literature men eradicated during the Stalin’s years.

Read More

Valery Marakou. Fate, Chronicles. Context. (Monography by Leanid Marakou) (1999)

Valery Marakou. Fate, Chronicles. Context.

 

Read More

Just one night

A documentary book about the bloodiest night in the Belarusian history, from 28th to 29th October of 1937, when Stalin’s murderers had exterminated about 100 cultural and literature figures of Belarus, the elite of the nation, locked up in the Minsk’s internal NKVD prison.

Апошні (з дадаткамі 2007 г.) варыянт кнігі “Толькі адна ноч” гл. ў даведніку
“Ахвяры і карнікі”.

Read More

Репрессированные православные священно- и церковно-служители Беларуси, 1917-1967. Т. II

Том II
Том II. Дадатак
Скароты

Read More

Repressed literary men, scientists, educators, public and cultural figures of Belarus

Т. IV. Repressed teachers of Belarus

У папярэдніх першым, другім і трэцім (у двух кнігах) тамах даведніка ўжо прыводзіліся біяграфіі або кароткія звесткі пра рэпрэсаваных уладамі царскай Расіі і савецкай дзяржавы, даваенным польскім, фашысцкім і іншымі рэжымамі:

выхавальнікаў і выхавальніц дзіцячых дамоў і садоў (Адарыч В.П.*, Багушэвіч Л.Д., Вішнеўская Н.В., Маісеева М.Р.),

настаўнікаў школ (Адзярыха Ц.Я., Александровіч (Тавакальян) В.П., Альшэўскі К., Афанасьева З.М., Барсук Т., Бляхер (Окунь) Я.М., Варончанка (Ясенькіна, Ясэпкіна) Х.С., Вронская Г.М., Вялічка П.І., Вяловіч (Журневіч) Л.Я., Гайдукевіч Я.С., Гарбацэвіч І.Я., Генфер С.С., Гершон (Шведзік) Б.Б., Гіркант (Гірконт) А.І., Гурло С.С.(?)**, Дабравольскі А.М., Дабравольскі В.І., Дабравольскі І.М., Даўкша М.Ф., Жук В.П., Кавальчук М.В., Калінін-Каленік С.А., Кернажыцкая М.М., Конан М.У., Крачкоўская С.К., Крачкоўскі А.М., Кульбак З.Б., Мамчыц І.М., Маракоў Л.Д., Міхальчык А.С., Мурашка Р.М., Мэтэ К.Ю., Пасюкевіч Т.Ф., Пашковіч І.Ф., Працэнка-Задзярнюк Н.Ф., Ра-гойша К.І., Рынеўскі А.І., Савік С.І.(?), Салавей У.А., Сапрыцкая Б.Н., Сахарук Л.П., Сланеўскі І.А., Смільтэн К.К., Смільтэн Л.К., Суха-верх В.В., Сценнік П., Троіцкая 

Read More

Victims and executioners

A handbook on the facts of biographies of people executed in the period of Stalin’s repressions and their executioners.

Read More

Repressed Orthodox sacred-and church-Ministers of Belarus, 1917-1967. T. I

Том I
Read More