Bibliography by Leanid Marakou:

(Note that all the books below are available so far only in Belarusian, sometimes in Russian language. The English titles are listed here meaning to help the English-speaking visitors of this site to get an idea about the scope of the writer’s works).

1. “Valery Marakou. Fate. Chronicles. Context” Minsk, 1999  (“Валеры Маракоў. Лёс. Хроніка. Кантэкст”. Мн., 1999)

2. “Extermination. Repressed Belarusian literary men. A reference book”. Minsk 2000  (“Вынішчэнне. Рэпрэсаваныя беларускія літаратары. Даведнік.” Мн., 2000)

3. “Recusants. Short stories”. Minsk, 2001  (“Непамяркоўныя. Апавяданні”. Мн., 2001)

4. “Recusants – II. Short stories”. Minsk, 2001  (“Непамяркоўныя – ІІ. Апавяданні”. Мн., 2001)

5. “The threesome. Short stories”. Minsk, 2001  (“Трое. Апавяданні”. Мн., 2001)

6. “100 miniatures. On life, death and love”. Minsk, 2002  (“100 мініяцюр. Пра жыццё, смерць і каханне”. Мн., 2002)

7.  “100 miniatures. (Translation to the Russian language)”. Minsk, 2002  (“100 миниатюр (перевод с белорусского языка)”. Мн., 2002)

8. “Repressed Belarusian literary men. Encyclopaedic dictionary in two volumes. Volume I”. Minsk, 2002  (“Рэпрэсаваныя беларускія літаратары. Энцыклапедычны даведнік у 2 тамах. Т. 1”. Мн., 2002)

9. “Repressed Belarusian literary men. Encyclopaedic dictionary in two volumes. Volume II”. Minsk, 2002  (“Рэпрэсаваныя беларускія літаратары. Энцыклапедычны даведнік у 2 тамах. Т. 2”. Мн., 2002)

10. “Repressed literary men, scientists, educators, public and cultural figures of Belarus, 1794-1991. Encyclopaedic dictionary in 10 volumes (15 books). Volume I”.Smolensk, 2003  (“Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі. Энцыклапедычны даведнік у 10 тамах (15 кнігах). Т. 1”. Смаленск, 2003)

11. “Repressed literary men, scientists, educators, public and cultural figures of Belarus, 1794-1991. Encyclopaedic dictionary in 10 volumes (15 books). Volume II”.Smolensk, 2003  (“Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі. Энцыклапедычны даведнік у 10 тамах (15 кнігах). Т. 2”. Смаленск, 2003)

12. “Repressed literary men, scientists, educators, public and cultural figures of Belarus, 1794-1991. Encyclopaedic dictionary in 10 volumes (15 books). Volume III, Book 1″. Minsk, 2004   (“Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі, 1794-1991. Энцыклапедычны даведнік у 10 тамах (15 кнігах). Т. 3. Кніга 1”. Мн., 2004)

13. “Repressed literary men, scientists, educators, public and cultural figures of Belarus, 1794-1991. Encyclopaedic dictionary in 10 volumes (15 books). Volume III, Book 2″. Minsk, 2005   (“Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі, 1794-1991. Энцыклапедычны даведнік у 10 тамах (15 кнігах). Т. 3. Кніга 2”. Мн., 2005)

14. “Just one night.” Minsk, 2006   (“Толькі адна ноч (ратапрынтнае выданне)”. Мн., 2006)

15. “Repressed Orthodox clergymen and priests of Belarus, 1917-1967. Encyclopaedic dictionary in two volumes. Volume I”. Minsk, 2007  (“Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і царкоўнаслужыцелі Беларусі, 1917—1967. Энцыклапедычны даведнік у 2-х тамах. Т. 1”. Мн., 2007)

16. “Repressed Orthodox clergymen and priests of Belarus, 1917-1967. Encyclopaedic dictionary in two volumes. Volume II”. Minsk, 2007 (“Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і царкоўнаслужыцелі Беларусі, 1917—1967. Энцыклапедычны даведнік у 2-х тамах. Т. 2”. Мн., 2007)

17. “Victims and executioners. A reference book”. Minsk, 2007   (“Ахвяры і карнікі. Даведнік”. Мн., 2007)

18. “Repressed literary men, scientists, educators, public and cultural figures of Belarus. Encyclopaedic dictionary in 10 volumes (15 books). Volume 4, Book 1. Repressed teachers of Belarus. 1917—1954″. Minsk, 2007.  (“Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі. Энцыклапедычны даведнік у 10 тамах (15 кнігах). Т. 4. Кніга 1. Рэпрэсаваныя настаўнікі Беларусі. 1917—1954”. Мн., 2007)

19. “Repressed literary men, scientists, educators, public and cultural figures of Belarus. Encyclopaedic dictionary in 10 volumes (15 books). Volume 4, Book 2. Repressed teachers of Belarus. 1917—1954″. Minsk, 2007.  (“Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі. Энцыклапедычны даведнік у 10 тамах (15 кнігах). Т. 4. Кніга 2. Рэпрэсаваныя настаўнікі Беларусі. 1917—1954”. Мн., 2007)

20. “Recusants – III. Third attempt. A novel in short stories”. Minsk, 2007  (“Непамяркоўныя — ІІІ. Трэцяя спроба. Раман у апавяданнях”. Мн., 2007)

21. “Diary of a dead contrabandist. Short stories”. Minsk, 2008  (“Запісы забітага кантрабандыста. Апавяданні”. Мн., 2008)

Ready for publishing:

22. “Repressed catholic clergymen of Belarus: spiritual, consecrated and secular figures. 1917 – 1967. Encyclopaedic dictionary”.  (“Рэпрэсаваныя каталіцкія вернікі Беларусі: духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асобы. 1917—1967. Энцыклапедычны даведнік”)

23.  “Repressed literary men, scientists, educators, public and cultural figures of Belarus. Encyclopaedic dictionary in 10 volumes (15 books). Volume V”.  Repressed medical and veterinary specialists of Belarus. 1917—1960″.  (“Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі. Энцыклапедычны даведнік у 10 тамах (15 кнігах). Т. 5. Рэпрэсаваныя медыцынскія і ветэрынарныя работнікі Беларусі. 1917—1960”)

24. “Notebook of a dead contrabandist. Short stories and records”.  (“Сшытак забітага кантрабандыста. Апавяданні, запісы”)

25. “They didn’t know… Short stories and records”.  (“Яны не ведалі…. Апавяданні, запісы”)

26. “Recusants. Short stories (Authorised translation to the Russian language)”.  (“Непримиримые. Рассказы. Авторизованный перевод с белорусского языка”)

27. “Short stories: criminal; about love; from a dead contrabandist.  (Authorised translation to the Russian language)”.  (“Рассказы: криминальные; о любви; убитого контрабандиста. Авторизованный перевод с белорусского языка”)

28. “Recusants. The second edition, extended and thoroughly revised”.  (“Непамяркоўныя. 2-е выданне, дапоўненае і перапрацаванае”)

29. “Biographies. (Extended life stories of repressed writers of Belarus, hundreds of photo-pictures, most of which have never been published before”.  (“Біяграфіі (разгорнутыя жыццяпісы рэпрэсаваных пісьменнікаў Беларусі, сотні фотаздымкаў, большая частка з якіх не друкавалася)”)

30. “The very Nizhny Taghil. A script for a full-length criminal thriller film”.  (“Самы Ніжні Тагіл. Сцэнар дэтэктыўна-прыгодніцкага поўнаметражнага фільма”)

In preparation:

31. “Repressed literary men, scientists, educators, public and cultural figures of Belarus, 1794-1991. Encyclopaedic dictionary in 10 volumes (15 books). Volume III, Book 3″.  (“Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі. Энцыклапедычны даведнік у 10 тамах (15 кнігах). Т. 3. Кніга 3″)

32. “Repressed literary men, scientists, educators, public and cultural figures of Belarus. Encyclopaedic dictionary in 10 volumes (15 books). Volume VI.  Repressed office workers”.  (“Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі. Энцыклапедычны даведнік у 10 тамах (15 кнігах). Т. 6. Рэпрэсаваныя службоўцы”)

33. “Repressed literary men, scientists, educators, public and cultural figures of Belarus. Encyclopaedic dictionary in 10 volumes (15 books). Volume VII.  Repressed office workers”.  (“Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі. Энцыклапедычны даведнік у 10 тамах (15 кнігах). Т. 7. Рэпрэсаваныя службоўцы”)

34. “Repressed literary men, scientists, educators, public and cultural figures of Belarus. Encyclopaedic dictionary in 10 volumes (15 books). Volume VIII.  Wives of `enemies of people'”.  (“Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі. Энцыклапедычны даведнік у 10 тамах (15 кнігах). Т. 8. Жонкі “ворагаў народа”)

35. “Repressed literary men, scientists, educators, public and cultural figures of Belarus. Encyclopaedic dictionary in 10 volumes (15 books). Volume IX.  Belarusians in Russian concentration camps”.  (“Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі. Энцыклапедычны даведнік у 10 тамах (15 кнігах). Т. 9. Беларусы ў расійскіх канцэнтрацыйных лагерах”)

36. “Repressed literary men, scientists, educators, public and cultural figures of Belarus. Encyclopaedic dictionary in 10 volumes (15 books). Volume X.  Addendum, common name and geographical references”.  (“Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі. Энцыклапедычны даведнік у 10 тамах (15 кнігах). Т. 10. Дадатак, агульныя імянны і геаграфічны паказальнікі”)

37. “Letts, Lithuanians, Germans and Estonians repressed on the territory of Belarus. A reference book”.  (“Рэпрэсаваныя на тэрыторыі Беларусі латышы, літоўцы, немцы, эстонцы. Даведнік”)

38. “Repressed landowners of Belarus. Encyclopaedic dictionary”.  (“Рэпрэсаваныя землеўласнікі Беларусі. Энцыклапедычны даведнік”)

39. “Victims and executioners – II”.  (“Ахвяры і карнікі — ІІ”)